Trang chủ 
 
Thủ tục hành chính
thực hiện tại Bộ NN & PTNT
Thủ tục hành chính
thực hiện tại Tỉnh
Thủ tục hành chính
thực hiện tại Huyện
Thủ tục hành chính
thực hiện tại Xă
Thủ tục hành chính
thực hiện tại cơ quan khác
 
 

Cơ quan chủ quản : BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Giấy phép số :
69/GP-BC của Bộ VHTT
Chịu trách nhiệm chính : Chánh Văn pḥng Bộ NN&PTNT
Địa chỉ liên hệ : Số 2 Ngọc Hà-Ba Đ́nh-Hà Nội
Phone :
84-4-8468161 - Fax : 84-4-8454319
Email :
bbtweb.vp@mard.gov.vn